• Điều khoản sử dụng

  Wed, 15 Aug 2018 10:57:21 GMT

  click để xem thêm

  Điều khoản & Lưu ý

  (*) Nếu quý khách đặt vé nhiều lần mà không thực hiện thanh toán, hệ thống sẽ tự động thanh toán từ thiết bị quý khách trong vòng 20 phút để xác minh thông tin.

  (*) Thông tin hành khách phải chính xác, nếu không sẽ không thể lên xe hoặc hủy/đổi vé

  (*) Điểm đón/trả phải nằm trong quy định về điểm đón trả của Tân Niên. Nếu không phải nằm trong khu vực quy định, chúng tôi sẽ chỉ đón/trả tại điểm quy định gần nhất vé

  (*) Quý khách có 15 phút để thanh toán đơn hàng, sau 15 phút nếu không hoàn thành hệ thống sẽ tự động hủy đơn hàng của quý khách!

  (*) Quý khách không được đổi / trả vé vào các ngày Lễ Tết ( ngày thường qúy khách được quyền chuyển đổi hoặc hủy vé một lần duy nhất trước giờ xe chạy 24 giờ), phí hủy vé 10%.

  (*) Quý khách sẽ nhận được tiền sau thời điểm hủy vé 5 đến 7 ngày đối với thẻ ATM và 30 ngày đối với thẻ VISA (Theo quy định của Ngân hàng và tổ chức thẻ).

  (*) Các thắc mắc khác vui lòng liên hệ thổng đài
  1900 1274 trước khi đặt vé. Chúng tôi sẽ không đón/ trung chuyển tại những điểm xe trung chuyển không thể tới được.

  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm

  Bình luận trên facebook.com