Thông tin đặt vé:

Thông tin đặt vé

Tuyến:
Ngày đi: Ghế/giường:
Điểm lên xe:
Họ tên:
Ngày sinh:
Email:
SĐT:
Tổng tiền:

Luu ý khi kiểm tra vé

(*) Để kiểm tra vé quý khách phải nhập đúng thông tin mã số vé và số điện thoại (hoặc email) Sai quá 5 lần hệ thống sẽ khóa phiên của quý khách

(*) Một số thông tin về đơn đặt vé của qý khách như Biển số xe, số điện thoại tài xế, tên tài xế Có thể thay đổi theo sự sắp xếp của hãng xe.

(*) Tất cả các thắc mắc khác xin vui lòng gọi về số
1900 565682 để được giải đáp.