Quy định về hoàn tiền:

Quy định về hoàn tiền

(*) Quý khách vui lòng mang email có chứa mã vé đến văn phòng để đổi vé lên xe trước giờ xuất bến ít nhất 60 phút để chúng tôi trung chuyển.

(*) Thông tin hành khách phải chính xác, nếu không sẽ không thể lên xe hoặc hủy/đổi vé